Kết quả xổ số miền nam - XSMN trực tiếp

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 26/01/2023

GiảiTây NinhAn GiangBình Thuận
G.8
41
65
67
G.7
208
195
178
G.6
1212
3016
4017
8041
0050
3324
7655
5089
8985
G.5
6680
2051
9472
G.4
86188
12387
68942
04462
51836
26734
24227
63507
24390
22896
75956
23406
08014
35160
91587
50047
01821
43657
78514
14023
80006
G.3
59784
40401
53291
23204
90854
95952
G.2
14308
58948
05187
G.1
18300
00233
86801
G.ĐB397242276935021982
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSTNXSAGXSBTH
000, 01, 08, 0804, 06, 0701, 06
112, 16, 171414
2272421, 23
334, 3633, 35 
441, 42, 4241, 4847
5 50, 51, 5652, 54, 55, 57
66260, 6567
7  72, 78
880, 84, 87 82, 85, 87, 87
9 90, 91, 95 

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/01/2023

GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
05
70
 
G.7
536
712
 
G.6
2183
4509
0681
4071
8283
6568
 
 
 
G.5
2117
5962
 
G.4
82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186
72678
40543
35253
11335
*****
*****
*****
 
 
 
 
 
 
 
G.3
92634
34239
*****
*****
G.2
63179
*****
 
G.1
49894
*****
 
G.ĐB405901199613 
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSDNXSCTXSST
001, 05, 07, 09, 09  
110, 1712 
2   
334, 35, 36, 3935 
4 43 
5 53 
6 62, 68 
772, 74, 7970, 71, 78 
881, 83, 8683 
9   

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/01/2023

GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
 
70
 
G.7
 
712
 
G.6
 
 
 
4071
++++
****
 
 
 
G.5
 
****
 
G.4
 
 
 
 
 
 
 
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
 
 
 
 
 
 
 
G.3
*****
*****
G.2
 
*****
 
G.1
 
*****
 
G.ĐB   
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSDNXSCTXSST
0   
1 12 
2   
3   
4   
5   
6   
7 70, 71 
8   
9   

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/01/2023

GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
 
70
 
G.7
 
712
 
G.6
 
 
 
****
****
****
 
 
 
G.5
 
****
 
G.4
 
 
 
 
 
 
 
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
 
 
 
 
 
 
 
G.3
*****
*****
G.2
 
*****
 
G.1
 
*****
 
G.ĐB   
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSDNXSCTXSST
0   
1 12 
2   
3   
4   
5   
6   
7 70 
8   
9   

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/01/2023

GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
 
70
 
G.7
 
712
 
G.6
 
 
 
4071
8283
6568
 
 
 
G.5
 
++++
 
G.4
 
 
 
 
 
 
 
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
 
 
 
 
 
 
 
G.3
*****
*****
G.2
 
*****
 
G.1
 
*****
 
G.ĐB   
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSDNXSCTXSST
0   
1 12 
2   
3   
4   
5   
6 68 
7 70, 71 
8 83 
9   

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/01/2023

GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
 
70
74
G.7
 
712
739
G.6
 
 
 
4071
8283
6568
3743
6840
4417
G.5
 
5962
2772
G.4
 
 
 
 
 
 
 
72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240
84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203
G.3
88588
+++++
+++++
*****
G.2
 
*****
*****
G.1
 
*****
*****
G.ĐB  120705
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSDNXSCTXSST
0  03
1 12, 1717
2   
3 3539
4 40, 4340, 43, 48
5 50, 53 
6 62, 6865
7 70, 71, 7872, 74, 79
8 83, 8880, 89
9  94

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/01/2023

GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
 
 
74
G.7
 
 
739
G.6
 
 
 
 
 
 
3743
6840
4417
G.5
 
 
2772
G.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84148
44889
97865
+++++
*****
*****
*****
G.3
*****
*****
G.2
 
 
*****
G.1
 
 
*****
G.ĐB   
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSDNXSCTXSST
0   
1  17
2   
3  39
4  40, 43, 48
5   
6  65
7  72, 74
8  89
9   

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/01/2023

GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
 
 
74
G.7
 
 
739
G.6
 
 
 
 
 
 
3743
++++
****
G.5
 
 
****
G.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
G.3
*****
*****
G.2
 
 
*****
G.1
 
 
*****
G.ĐB   
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSDNXSCTXSST
0   
1   
2   
3  39
4  43
5   
6   
7  74
8   
9   

XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/01/2023

GiảiĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
 
 
74
G.7
 
 
739
G.6
 
 
 
 
 
 
3743
6840
4417
G.5
 
 
2772
G.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84148
+++++
*****
*****
*****
*****
*****
G.3
*****
*****
G.2
 
 
*****
G.1
 
 
*****
G.ĐB   
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSDNXSCTXSST
0   
1  17
2   
3  39
4  40, 43, 48
5   
6   
7  72, 74
8   
9   

XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 24/01/2023

GiảiVũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8
75
40
71
G.7
860
980
977
G.6
2172
2192
5865
1438
1790
2135
1769
1374
4077
G.5
3128
7863
6487
G.4
51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195
95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
G.3
53530
59288
08989
24510
97224
97921
G.2
56839
68746
40848
G.1
50420
19888
42081
G.ĐB790795831255368280
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSVTXSBTRXSBL
0   
119, 1910, 13, 1713
220, 28 21, 24
330, 37, 3930, 35, 3837, 38
446, 4940, 4648
5 50, 52, 53, 55 
660, 63, 656361, 69
772, 75 71, 72, 74, 77, 77
88880, 87, 88, 8980, 81, 87
992, 95 94

XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/01/2023

GiảiHCMĐồng ThápCà Mau
G.8
33
38
11
G.7
735
268
723
G.6
6837
7526
4177
4162
7760
1884
6836
2442
5335
G.5
0006
5839
5010
G.4
00556
25563
24722
70087
54307
52874
46694
41470
30057
71748
86494
76524
36842
94165
65593
20112
06479
60247
21215
65051
07439
G.3
34565
55651
06978
70855
27741
36372
G.2
24213
78004
98686
G.1
23955
08505
42726
G.ĐB929647241081114916
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSHCMXSDTXSCM
006, 0704, 05 
113 10, 11, 12, 15, 16
222, 262423, 26
333, 35, 3738, 3935, 36, 39
44742, 4841, 42, 47
551, 55, 5655, 5751
663, 6560, 62, 65, 68 
774, 7770, 7872, 79
88781, 8486
9   

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 22/01/2023

GiảiTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8
44
99
97
G.7
559
356
039
G.6
1334
8769
2424
4812
0948
7517
3458
1351
9814
G.5
1740
0290
1960
G.4
54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377
67998
12443
35394
25392
98939
69730
54892
20566
26870
17670
42270
90719
18486
80006
G.3
30839
33185
10586
05172
77696
35943
G.2
05346
18434
30374
G.1
56954
74636
75100
G.ĐB205717332403808214
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSTGXSKGXSDL
0 0300, 06
115, 1712, 1714, 14, 19
224  
334, 3930, 34, 36, 3939
440, 44, 4643, 4843
554, 595651, 58
663, 69, 69 60, 66
7777270, 70, 70, 74
885, 888686
99790, 92, 92, 94, 9896

XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 21/01/2023

GiảiHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8
52
61
95
95
G.7
278
341
219
597
G.6
5832
7227
7091
7059
0715
6468
8360
6542
5297
5213
3451
5495
G.5
8430
5238
9555
2301
G.4
69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484
55581
24011
56397
83064
23817
61275
30963
73366
56732
15788
08866
55901
30388
03807
69119
57716
88227
84625
92289
23195
19105
G.3
15459
52487
53850
76587
72453
92329
54430
20232
G.2
16775
56610
09396
82737
G.1
87021
76599
68906
70735
G.ĐB483886208093026185792253
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSHCMXSLAXSHGXSBP
0  01, 06, 0701, 05
11810, 11, 15, 171913, 16, 19
221, 21, 27 2925, 27
330, 32, 37383230, 32, 35, 37
4464142 
552, 5950, 5953, 5551, 53
6 61, 63, 64, 6860, 66, 66 
775, 78, 7975  
880, 84, 86, 8781, 8785, 88, 8889
9 93, 9795, 9695, 95, 95

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 20/01/2023

GiảiBình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8
85
22
29
G.7
572
937
238
G.6
1335
7712
6775
0242
9428
3402
3233
2187
5313
G.5
3439
3045
4394
G.4
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
93940
97284
30461
85152
19381
72136
75088
86451
87875
11667
07722
69745
07651
28930
G.3
49008
60352
66040
73912
31406
10873
G.2
50882
27479
19553
G.1
14190
32367
00801
G.ĐB315368293317622760
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmn
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmn hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmn
ĐầuLôtô xổ số miền nam
XSBDXSVLXSTV
0080201, 06
11212, 1713
22322, 2822, 29
334, 35, 3936, 3730, 33, 38
441, 4240, 40, 42, 4545
5525251, 51, 53
662, 6861, 6760, 67
772, 757973, 75
882, 85, 8881, 8487
990  
DMCA.com Protection Status