Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 26-01-2023 6 0 ngày
01 19-01-2023 6 2 ngày
02 26-01-2023 6 0 ngày
03 09-01-2023 3 12 ngày
04 26-01-2023 6 0 ngày
05 18-01-2023 8 3 ngày
06 20-01-2023 5 1 ngày
07 16-01-2023 4 5 ngày
08 26-01-2023 6 0 ngày
09 10-01-2023 4 11 ngày
10 20-01-2023 10 1 ngày
11 17-01-2023 6 4 ngày
12 15-01-2023 7 6 ngày
13 20-01-2023 7 1 ngày
14 13-01-2023 5 8 ngày
15 19-01-2023 5 2 ngày
16 26-01-2023 12 0 ngày
17 17-01-2023 6 4 ngày
18 20-01-2023 9 1 ngày
19 12-01-2023 1 9 ngày
20 26-01-2023 6 0 ngày
21 17-01-2023 5 4 ngày
22 19-01-2023 6 2 ngày
23 19-01-2023 4 2 ngày
24 16-01-2023 3 5 ngày
25 26-01-2023 7 0 ngày
26 19-01-2023 7 2 ngày
27 18-01-2023 8 3 ngày
28 17-01-2023 3 4 ngày
29 17-01-2023 7 4 ngày
30 18-01-2023 9 3 ngày
31 26-01-2023 11 0 ngày
32 26-01-2023 9 0 ngày
33 15-01-2023 3 6 ngày
34 26-01-2023 11 0 ngày
35 19-01-2023 14 2 ngày
36 20-01-2023 4 1 ngày
37 14-01-2023 2 7 ngày
38 20-01-2023 10 1 ngày
39 17-01-2023 3 4 ngày
40 26-01-2023 9 0 ngày
41 15-01-2023 7 6 ngày
42 26-01-2023 12 0 ngày
43 17-01-2023 6 4 ngày
44 26-01-2023 6 0 ngày
45 19-01-2023 8 2 ngày
46 26-01-2023 5 0 ngày
47 12-01-2023 7 9 ngày
48 17-01-2023 5 4 ngày
49 20-01-2023 9 1 ngày
50 19-01-2023 7 2 ngày
51 10-01-2023 6 11 ngày
52 18-01-2023 7 3 ngày
53 26-01-2023 6 0 ngày
54 13-01-2023 6 8 ngày
55 20-01-2023 10 1 ngày
56 18-01-2023 7 3 ngày
57 26-01-2023 12 0 ngày
58 20-01-2023 5 1 ngày
59 20-01-2023 5 1 ngày
60 26-01-2023 10 0 ngày
61 20-01-2023 5 1 ngày
62 26-01-2023 6 0 ngày
63 19-01-2023 6 2 ngày
64 26-01-2023 8 0 ngày
65 09-01-2023 9 12 ngày
66 18-01-2023 9 3 ngày
67 20-01-2023 11 1 ngày
68 16-01-2023 7 5 ngày
69 20-01-2023 6 1 ngày
70 13-01-2023 5 8 ngày
71 16-01-2023 1 5 ngày
72 03-01-2023 3 18 ngày
73 13-01-2023 10 8 ngày
74 26-01-2023 7 0 ngày
75 14-01-2023 9 7 ngày
76 11-01-2023 3 10 ngày
77 14-01-2023 8 7 ngày
78 26-01-2023 4 0 ngày
79 16-01-2023 13 5 ngày
80 18-01-2023 5 3 ngày
81 18-01-2023 5 3 ngày
82 20-01-2023 12 1 ngày
83 26-01-2023 7 0 ngày
84 12-01-2023 5 9 ngày
85 26-01-2023 9 0 ngày
86 20-01-2023 8 1 ngày
87 16-01-2023 4 5 ngày
88 26-01-2023 6 0 ngày
89 11-01-2023 6 10 ngày
90 15-01-2023 3 6 ngày
91 15-01-2023 12 6 ngày
92 17-01-2023 10 4 ngày
93 20-01-2023 5 1 ngày
94 15-01-2023 8 6 ngày
95 18-01-2023 8 3 ngày
96 19-01-2023 9 2 ngày
97 19-01-2023 8 2 ngày
98 16-01-2023 3 5 ngày
99 17-01-2023 3 4 ngày
DMCA.com Protection Status