Kết quả xổ số miền bắc - xổ số 3 miền - xsmb hôm nay

Kết quả xổ số miền bắc ngày 27/01/2023

Chon tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 26/01

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 26/01/2023

MĐB 11LG5LG4LG12LG8LG1LG
G.ĐB 34164
G.1 21642
G.2
85331 53702
G.3
36678 49662 96488
70757 21183 72285
G.4
2204 4344 9025 9940
G.5
3753 4608 9088
7731 5934 6916
G.6
100 874 364
G.7
32 60 46 20
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 08
1 16
2 20, 25
3 31, 31, 32, 34
4 40, 42, 44, 46
5 53, 57
6 60, 62, 64, 64
7 74, 78
8 83, 85, 88, 88
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 20/01

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 20/01/2023

MĐB 16LK9LK6LK17LK2LK19LK
G.ĐB 91869
G.1 62613
G.2
89561 17438
G.3
79710 68693 48902
08300 92038 67549
G.4
2455 1085 3800 5406
G.5
1138 8058 3367
2046 1602 0067
G.6
216 832 186
G.7
18 36 82 59
Đầu Lô tô
0 00, 00, 02, 02, 06
1 10, 13, 16, 18
2  
3 32, 36, 38, 38, 38
4 46, 49
5 55, 58, 59
6 61, 67, 67, 69
7  
8 82, 85, 86
9 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 19/01

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 19/01/2023

MĐB 10LP3LP13LP1LP12LP15LP
G.ĐB 62857
G.1 24246
G.2
65122 22745
G.3
90440 33540 05110
78018 71497 53655
G.4
1463 1863 4482 5932
G.5
2342 9101 9125
9116 9435 9550
G.6
915 320 074
G.7
26 23 57 96
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 15, 16, 18
2 20, 22, 23, 25, 26
3 32, 35
4 40, 40, 42, 45, 46
5 50, 55, 57, 57
6 63, 63
7 74
8 82
9 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 18/01

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 18/01/2023

MĐB 4LQ11LQ1LQ12LQ6LQ14LQ
G.ĐB 45282
G.1 76552
G.2
51893 50516
G.3
92764 68866 66740
51752 37335 04030
G.4
3342 4405 7005 3904
G.5
3556 7580 0501
2381 4260 3127
G.6
926 295 635
G.7
69 04 35 86
Đầu Lô tô
0 01, 04, 04, 05, 05
1 16
2 26, 27
3 30, 35, 35, 35
4 40, 42
5 52, 52, 56
6 60, 64, 66, 69
7  
8 80, 81, 82, 86
9 93, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 17/01

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 17/01/2023

MĐB 10LR11LR15LR5LR2LR8LR
G.ĐB 53363
G.1 01443
G.2
02569 17053
G.3
87586 46192 21006
19548 86539 33921
G.4
7295 3401 0582 6328
G.5
4443 2517 8199
7522 7936 3211
G.6
197 642 529
G.7
35 29 04 55
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06
1 11, 17
2 21, 22, 28, 29, 29
3 35, 36, 39
4 42, 43, 43, 48
5 53, 55
6 63, 69
7  
8 82, 86
9 92, 95, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 16/01

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 16/01/2023

MĐB 12LS4LS14LS13LS15LS8LS
G.ĐB 48260
G.1 83587
G.2
79324 24955
G.3
97698 03474 79118
27721 67766 60068
G.4
9999 2793 8423 8738
G.5
6232 7156 7587
1067 6779 6885
G.6
456 695 805
G.7
53 07 71 23
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 18
2 21, 23, 23, 24
3 32, 38
4  
5 53, 55, 56, 56
6 60, 66, 67, 68
7 71, 74, 79
8 85, 87, 87
9 93, 95, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 15/01

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 15/01/2023

MĐB 1LT15LT14LT2LT9LT11LT
G.ĐB 44221
G.1 25945
G.2
14590 57392
G.3
84792 14379 92716
86841 87280 96564
G.4
7401 4194 1991 5569
G.5
9333 9812 3708
3904 1078 2104
G.6
938 566 749
G.7
45 57 00 28
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04, 04, 08
1 12, 16
2 21, 28
3 33, 38
4 41, 45, 45, 49
5 57
6 64, 66, 69
7 78, 79
8 80
9 90, 91, 92, 92, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 14/01

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 14/01/2023

MĐB 16LU3LU6LU15LU11LU19LU
G.ĐB 62940
G.1 27086
G.2
84830 42992
G.3
26177 28240 86842
54934 53016 11166
G.4
1213 7375 8375 1727
G.5
0737 3018 1279
2435 5696 5434
G.6
949 318 656
G.7
02 34 82 81
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 16, 18, 18
2 27
3 30, 34, 34, 34, 35, 37
4 40, 40, 42, 49
5 56
6 66
7 75, 75, 77, 79
8 81, 82, 86
9 92, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 13/01

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 13/01/2023

MĐB 11LV2LV10LV5LV1LV13LV
G.ĐB 60762
G.1 70413
G.2
94856 73874
G.3
38562 54962 09294
88168 03998 21450
G.4
8234 7644 3492 0818
G.5
1114 2556 1891
8732 9010 4068
G.6
962 160 238
G.7
70 73 54 66
Đầu Lô tô
0  
1 10, 13, 14, 18
2  
3 32, 34, 38
4 44
5 50, 54, 56, 56
6 60, 62, 62, 62, 62, 66, 68, 68
7 70, 73, 74
8  
9 91, 92, 94, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 12/01

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 12/01/2023

MĐB 11LX8LX15LX12LX4LX10LX
G.ĐB 18452
G.1 99849
G.2
27621 91955
G.3
09319 34625 29740
28430 97779 44856
G.4
2502 3884 3118 5818
G.5
5434 7882 4474
0383 7694 3970
G.6
122 547 305
G.7
47 29 85 00
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05
1 18, 18, 19
2 21, 22, 25, 29
3 30, 34
4 40, 47, 47, 49
5 52, 55, 56
6  
7 70, 74, 79
8 82, 83, 84, 85
9 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 11/01

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 11/01/2023

MĐB 5LY8LY15LY11LY6LY10LY
G.ĐB 04942
G.1 31511
G.2
96915 35210
G.3
18352 34017 18642
36531 84392 83681
G.4
3310 7880 2041 5685
G.5
8549 1897 3789
6576 0560 7094
G.6
001 655 214
G.7
97 79 12 74
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 10, 11, 12, 14, 15, 17
2  
3 31
4 41, 42, 42, 49
5 52, 55
6 60
7 74, 76, 79
8 80, 81, 85, 89
9 92, 94, 97, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 10/01

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 10/01/2023

MĐB 9LZ11LZ6LZ3LZ8LZ12LZ
G.ĐB 81191
G.1 88140
G.2
67096 63288
G.3
95651 44209 16651
57329 83066 30657
G.4
6386 5753 7345 3988
G.5
8146 2499 8664
9180 2900 7842
G.6
061 913 843
G.7
44 46 75 18
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 13, 18
2 29
3  
4 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46
5 51, 51, 53, 57
6 61, 64, 66
7 75
8 80, 86, 88, 88
9 91, 96, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 09/01

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 09/01/2023

MĐB 3KA6KA14KA11KA1KA8KA
G.ĐB 78014
G.1 16270
G.2
24159 26757
G.3
49767 38438 02952
13127 61711 61184
G.4
9459 2157 2326 3734
G.5
4225 7765 2017
6211 9689 0717
G.6
747 254 703
G.7
91 86 30 15
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 11, 14, 15, 17, 17
2 25, 26, 27
3 30, 34, 38
4 47
5 52, 54, 57, 57, 59, 59
6 65, 67
7 70
8 84, 86, 89
9 91

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 08/01

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 08/01/2023

MĐB 2KB3KB11KB5KB4KB8KB
G.ĐB 20040
G.1 76965
G.2
00725 96045
G.3
24055 40269 79722
76857 77039 09960
G.4
0127 1158 7977 9924
G.5
8164 3677 6511
3395 2012 1538
G.6
389 582 191
G.7
84 73 61 44
Đầu Lô tô
0  
1 11, 12
2 22, 24, 25, 27
3 38, 39
4 40, 44, 45
5 55, 57, 58
6 60, 61, 64, 65, 69
7 73, 77, 77
8 82, 84, 89
9 91, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 07/01

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 07/01/2023

MĐB 4KC2KC6KC9KC14KC10KC
G.ĐB 39597
G.1 20448
G.2
98375 45648
G.3
55850 97079 25197
01795 69588 07835
G.4
1913 8015 5241 3912
G.5
7722 5706 0051
1050 3377 4923
G.6
710 696 135
G.7
95 12 05 93
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 10, 12, 12, 13, 15
2 22, 23
3 35, 35
4 41, 48, 48
5 50, 50, 51
6  
7 75, 77, 79
8 88
9 93, 95, 95, 96, 97, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 06/01

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 06/01/2023

MĐB 4KD6KD14KD5KD10KD1KD
G.ĐB 45370
G.1 05808
G.2
84879 98182
G.3
24293 04306 89635
00442 69931 82844
G.4
0554 4775 4677 9083
G.5
9984 2064 0832
5681 4616 1573
G.6
187 486 857
G.7
75 66 10 21
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 10, 16
2 21
3 31, 32, 35
4 42, 44
5 54, 57
6 64, 66
7 70, 73, 75, 75, 77, 79
8 81, 82, 83, 84, 86, 87
9 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 05/01

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 05/01/2023

MĐB 14KE8KE13KE15KE1KE9KE
G.ĐB 76191
G.1 12810
G.2
11458 74967
G.3
71235 86498 02353
79691 79635 03257
G.4
6925 4512 5726 7634
G.5
3778 8441 9916
1111 9597 6530
G.6
165 396 516
G.7
65 61 91 27
Đầu Lô tô
0  
1 10, 11, 12, 16, 16
2 25, 26, 27
3 30, 34, 35, 35
4 41
5 53, 57, 58
6 61, 65, 65, 67
7 78
8  
9 91, 91, 91, 96, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 04/01

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 04/01/2023

MĐB 6KF10KF5KF13KF14KF2KF
G.ĐB 75757
G.1 40631
G.2
56326 49667
G.3
35179 50105 27248
59107 60082 12549
G.4
5039 3831 4690 7943
G.5
7094 3207 6892
7757 1132 8909
G.6
970 784 420
G.7
14 83 79 25
Đầu Lô tô
0 05, 07, 07, 09
1 14
2 20, 25, 26
3 31, 31, 32, 39
4 43, 48, 49
5 57, 57
6 67
7 70, 79, 79
8 82, 83, 84
9 90, 92, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 03/01

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 03/01/2023

MĐB 14KG8KG15KG5KG1KG3KG
G.ĐB 25649
G.1 31843
G.2
63776 30341
G.3
77026 52031 69174
10420 85248 47765
G.4
7724 9250 4978 1010
G.5
4455 2008 0620
7885 5565 4045
G.6
554 144 596
G.7
42 51 81 72
Đầu Lô tô
0 08
1 10
2 20, 20, 24, 26
3 31
4 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49
5 50, 51, 54, 55
6 65, 65
7 72, 74, 76, 78
8 81, 85
9 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 02/01

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 02/01/2023

MĐB 4KH2KH6KH8KH3KH5KH
G.ĐB 49265
G.1 43459
G.2
12407 10068
G.3
35934 71383 25973
92732 33938 09386
G.4
2697 9832 8291 0173
G.5
8813 7077 3452
5042 1616 8189
G.6
194 469 503
G.7
82 16 80 45
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 13, 16, 16
2  
3 32, 32, 34, 38
4 42, 45
5 52, 59
6 65, 68, 69
7 73, 73, 77
8 80, 82, 83, 86, 89
9 91, 94, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 01/01

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 01/01/2023

MĐB 13KL1KL15KL9KL8KL2KL
G.ĐB 16705
G.1 76828
G.2
65067 99229
G.3
37479 43231 85530
21742 26053 25473
G.4
4250 7737 3949 9814
G.5
2879 2534 0977
9752 0363 5688
G.6
864 443 591
G.7
59 47 96 67
Đầu Lô tô
0 05
1 14
2 28, 29
3 30, 31, 34, 37
4 42, 43, 47, 49
5 50, 52, 53, 59
6 63, 64, 67, 67
7 73, 77, 79, 79
8 88
9 91, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 31/12

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 31/12/2022

MĐB 1KM13KM2KM8KM3KM6KM
G.ĐB 55291
G.1 42135
G.2
01560 07447
G.3
87947 62209 40405
52973 41073 79983
G.4
1635 5989 0320 2473
G.5
7589 5429 2475
9260 6227 8372
G.6
285 185 279
G.7
62 85 91 30
Đầu Lô tô
0 05, 09
1  
2 20, 27, 29
3 30, 35, 35
4 47, 47
5  
6 60, 60, 62
7 72, 73, 73, 73, 75, 79
8 83, 85, 85, 85, 89, 89
9 91, 91

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 30/12

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 30/12/2022

MĐB 19KN16KN20KN18KN12KN1KN
G.ĐB 54112
G.1 93201
G.2
63854 90768
G.3
63190 82263 11092
62795 14065 54572
G.4
6041 5896 2136 7292
G.5
8660 5968 6810
8331 1726 8758
G.6
827 555 563
G.7
94 82 55 51
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 12
2 26, 27
3 31, 36
4 41
5 51, 54, 55, 55, 58
6 60, 63, 63, 65, 68, 68
7 72
8 82
9 90, 92, 92, 94, 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 29/12

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 29/12/2022

MĐB 4KP15KP5KP11KP1KP6KP
G.ĐB 51849
G.1 67722
G.2
81733 23595
G.3
91535 09036 15908
46730 86533 86465
G.4
5376 3682 4117 0887
G.5
5554 7106 3447
7066 3961 9041
G.6
675 502 883
G.7
08 31 38 09
Đầu Lô tô
0 02, 06, 08, 08, 09
1 17
2 22
3 30, 31, 33, 33, 35, 36, 38
4 41, 47, 49
5 54
6 61, 65, 66
7 75, 76
8 82, 83, 87
9 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 28/12

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 28/12/2022

MĐB 3KQ1KQ15KQ11KQ8KQ12KQ
G.ĐB 55145
G.1 18766
G.2
30529 57234
G.3
53627 57194 77416
74079 18677 97813
G.4
3192 5315 2058 1403
G.5
3873 0030 1317
1550 2575 3167
G.6
167 160 431
G.7
67 68 96 51
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 15, 16, 17
2 27, 29
3 30, 31, 34
4 45
5 50, 51, 58
6 60, 66, 67, 67, 67, 68
7 73, 75, 77, 79
8  
9 92, 94, 96

Sổ kết quả xổ số miền bắc mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả xsmb trực tiếp từ trường quay lúc 18h hàng ngày. Xem nhiều: ketquaxoso mienbac, ketquaxosomienbac, xem ketquaxosomienbac, tructiep ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac hom nay, ketquaxosomienbac 30 ngay, ketquaxoso mienbac 30 ngay, ketquaxosomienbac minhngoc, ketquaxoso mienbac hom nay, ketquaxosomienbac ngay hom nay, tong hop ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac tructiep hom nay, ketquaxosomienbac tuan qua, ketquaxosomienbac 100 ngay, ketquaxoso mienbac hom qua, xem ketquaxoso mienbac hom nay, xem ketquaxosomienbac tructiep, tra ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 7, ketquaxoso mienbac tructiep, ketquaxoso mienbac 100 ngay, ketquaxosomienbac thu 3, ketquaxosomienbac ngay, ketquaxoso mienbac homnay, soicau ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 4, ketquaxosomienbac chu nhat, ketquaxosomienbac thubay, ketquaxosomienbac trong thang, ketquaxosomienbac ba muoi ngay, ketquaxosomienbac theo thang, quay thu ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac mot thang, ketquaxoso mienbac 30 ngay truoc, ketquaxosomienbac theo tuan

DMCA.com Protection Status